Ferielejre til sommer blive afholdt og selvfølgelig med de krav og restriktioner der er kommet omkring afvikling af sommer aktiviteter, retningslinjer sendes ud til alle tilmeldte til årets ferielejre inden de ankommer på lejren.

På Pindstrup Centret følger vi udviklingen omkring COVID-19 (Corona) tæt, og vi opfordrer alle til at følge myndighedernes råd og retningslinjer, sundhedsmyndighederne er kommet med anbefalinger til, hvordan man forholder sig som arrangør af arrangementer af sommer aktiviteter for børn og deres familier.

Anbefalingerne kommer for at mindske smittespredning af COVID-19 og anbefalingen gælder foreløbig for arrangementer til og med den 31. august.

Vi har ikke selv ekspertise inden for sundheds- eller sikkerhedspolitiske spørgsmål. Derfor følger vi altid myndighedernes anbefalinger. Så længe det ikke frarådes at afholde mindre arrangementer, møder, kurser og konferencer, kan alle arrangementer gennemføres som normalt, og de almindelige regler for ændring og afbestilling af arrangementet gælder. Hvis der sker ændringer, vil vi informere berørte gæster direkte.

For så vidt angår mindre arrangementer, møder, kurser og konferencer, anbefaler myndighederne at følgende vurderes:

  • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
  • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen.
  • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). Vi har ophængt plakater ved indgangen og på Pindstrup Centret.
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit, hvilket vi allerede har gjort på Pindstrup Centret.
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre. Vi vil i samarbejde med arrangøren aftale, hvorledes stoleopstillinger skal ske.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet. Såfremt ledelsen på Pindstrup Centret vurderer, at en deltager med førnævnte symptomer under opholdet bør forlade Pindstrup Centret af hensyn til øvrige gæsters sikkerhed, vil arrangøren ikke skulle betale for vedkommende.
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Nyttige kilder:

Coronasmitte.dk – Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona.

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsen – indeholder blandt andet en Q&A.

Styrelsen for Patientsikkerhed – opdateringer på antal smittede og personer i karantæne.

Statens Seruminstitut

Udenrigsministeriet – rejsevejledninger.