Projekbeskrivelse

FamilieNet har den grundholdning, at alle mennesker har noget at bidrage med, handicap eller ej.
Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børn med og uden handicap/særlige behov deltager
i f.eks. sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter hvor alle kan deltage.

En stor del af børnene på lejren har et handicap/særlige behov, og nogle af deltagerer har
været på lejr mange gange før, mens andre er med for første gang.

Ferielejre
Lejrene er kendetegnet ved et enestående fællesskab. Her bidrager alle til fællesskabet, og børnene får øje på egne og andres kompetencer. For børn med handicap kan det være grænseoverskridende at være af sted en hel uge uden mor og far. Børnene lærer at stå på egne ben, de bliver accepteret som de er, og bidrager til fællesskabet. Her kan alle finde nogen at spejle sig i og få nye venner, og det giver selvtillid! For børn uden handicap kan det være en øjenåbner at være sammen med børn med /handicap særlige behov.

Der er en høj ledernominering på lejrene, der gør, at der støttes op om
de specifikke behov, deltagerne har – for mere info kontakt os her

FamilieNet afvikler ferielejre for børn med og uden handicap og familiekurser for familier med børn med handicap. FamilieNet har mere end 40 års erfaring, og H.K.H Prinsesse Benedikte er protektor for FamilieNet.

FamilieNet er en forening, hvis formål er at fremme integrationen mellem børn med og uden handicap. Gennem årene har tusinde og atter tusinde børn, unge og forældre deltaget i kurser og lejre, der afvikles på Brogaarden ved Middelfart, Bymose hegn i Helsinge og Pindstrup Centret på Djursland.

Du kan tilmelde dig kurser og lejre uden bevilling
Se alle vores ferielejre

Bemærk følgende regler for afmeldingsgebyr
Hvis du afmelder dig senere end en måned inden kursusstart:
Afmelding mere end 30 dage før kursus/lejr start intet gebyr
Afmelding 30‐15 dage før kursus/lejr start betales 25 % af prisen
Afmelding 14‐6 dage før kursus/lejr start betales 50 % af prisen
Afmelding mindre end 6 dage før kursus/lejr start
(120 timer og derunder) betales fuld pris.

Se videoer fra vores ferielejre

Tilskudsmuligheder til ferielejr
Søger du bevilling til at sende dit barn på ferielejr så vær opmærksom på, at der kan ydes tilskud til merudgifter til ferie som familier i almindelighed
holder efter §41 i serviceloven. Ankestyrelsen har i principafgørelse 28-13 fundet, at et ophold på en særlig sommerlejr for børn med
funktionsnedsættelser måtte anses for et ferieophold. Udgifter, der lå ud over det beløb, som forældre med raske børn sædvanligvis betalte
for deres børns ophold i en sommerlejr eller lignende, som det offentlige ikke ydede tilskud til, måtte anses for merudgifter ved forsørgelsen,
hvortil der kunne ydes hjælp. Der er derfor mulighed for at søge dækning af merudgiften til særligt tilrettelagt ferieform f.eks. FamilieNets ferielejre.

Et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren
Et godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde med socialrådgiveren er et pænt sprog og en høflig tone. Selv om man ikke er enig i alle afgørelser, er det vigtigt, at dialogen med sagsbehandleren foregår i “ordentlige” rammer. Det er helt i orden på en “pæn måde” at gøre opmærksom på, hvis der er forhold, man er uenig i – men husk samtidig også at sige tak til sagsbehandleren, og giv ros, når noget går godt!

Får I afslag på en ansøgning
Så sørg for at få en skriftlig redegørelse for afgørelser/afslag til bevilling til dækning af ferielejr. Vær opmærksom på, at evt. afslag skal være velbegrundet. Afslaget skal være knyttet til jeres konkrete behov og ansøgning. Får I et afslag udefra en generel formulering om, at kommunen ikke dækker den slags udgifter, så bed sagsbehandleren om at komme med en begrundelse, der forholder sig konkret til jeres ansøgning.
Vær dog opmærksom på, at det kun er afgørelser efter servicelovens § 41, der kan ankes. Der træffes ikke afgørelse om konsulentbistand efter servicelovens § 11, og der er derfor ikke adgang til at klage over, at en kommune ikke vil tilbyde støtte til et kursus efter § 11.
samtidig også få klarlagt de begrænsninger som handicappet medfører. Endvidere opnår barnet indsigt i og redskaber til at mestre sin situation.
Bemærk at Socialstyrelsen anbefaler, at man “husker” søskende. Det fremgår af bogen “mor husk mig”, som de står for udgivelsen af.

Nogle familier oplever at samarbejdet
med sagsbehandler ikke altid glider så let, som ønsket. Søg støtte og inspiration hos andre familier. Det giver mulighed for at snakke med andre, der er i samme båd, og mulighed for nye vinkler på situationen, så det undgås at I kører sur i det hele. Det kan være en fordel at have en bisidder med til møder på kommunen

Kontakt FamilieNet

Kursus og konference koordinator

Anita Frederiksen
Telefon 8639 6111
af@pindstrupcentret.dk

Direktør Pindstrup Centret

Tina B. Hansen
tbh@pindstrupcentret.dk

Leder af teknik og køkken

Anne-Mette Bæch Christiansen
abc@pindstrupcentret.dk