Vi vil så gerne hjælpe

Vi har i FamilieNet fået mulighed for at tilsidesætte penge til familienetpuljen, som står til rådighed, hvis I får afslag på offentlig støtte ift. jeres barns deltagelse på én af vores Ferielejre– eller hvis I ikke selv har de økonomiske ressourcer til at betale et ophold. Ifølge Serviceloven kan kommunen søges om dækning til ferielejre, kursus- og transportudgifter.

I tilfælde af afslag vil vi først opfordre til at afgørelsen ankes.
I tilfælde af afslag kan der, grundet vores pulje, søges om dækning til at betale deltagelsen på én af årets Ferielejr. Dette sker ved at sende kommunens skriftlige afslag og evt. ankeafgørelsen til os.

Hvis du ønsker et barn eller en ung med på ferielejr, kan du uanset hvad, kontakte socialforvaltningen i din kommune og spørge, om de sender børn på ferielejr.
Indtil videre er det til beholdningen er tom. Vi arbejder dog hele tiden på at udvide puljen, så vi kan hjælpe så mange børn og unge som muligt på ferielejr, også i fremtiden.

Sådan søges puljen

•    Har dit barn et handicap/diagnose, og har I brug for hjælp til at dække merudgiften til dit barns deltagelse på en ferielejr, skal der foreligge et skriftligt afslag fra kommunen.
•    Ved manglende økonomiske ressourcer kan afslag fra bopælskommunens socialforvaltning ligeledes bruges. Alternativt skal der forlægge en skriftlig motiveret ansøgning til FamilieNet.

Afslag og/eller ansøgning sendes til post@familienet.dk med ”PULJE” noteret i emnefelt.

Ring endelig til os på telefon 8639 6111 hvis I har spørgsmål eller brug for sparring – hver sag er individuel.

Tilskudmuligheder til ferielejr

Søger du bevilling til at sende dit barn på ferielejr så vær opmærksom på, at der kan ydes tilskud til merudgifter til ferie, som familier i almindelighed holder. Ankestyrelsen har i principafgørelse 28-13 fundet, at et ophold på en særlig sommerlejr for børn med funktionsnedsættelser måtte anses for et ferieophold. Udgifter, der lå ud over det beløb, som forældre med raske børn sædvanligvis betalte for deres børns ophold i en sommerlejr eller lignende, som det offentlige ikke ydede tilskud til, måtte anses for merudgifter ved forsørgelsen, hvortil der kunne ydes hjælp. Der er derfor mulighed for at søge dækning af merudgiften til særligt tilrettelagt ferieform f.eks. FamilieNets ferielejre.

Får I afslag på en ansøgning

Så sørg for at få en skriftlig redegørelse for afgørelser/afslag til bevilling til dækning af ferielejren. Vær opmærksom på, at evt. afslag skal være velbegrundet. Afslaget skal være knyttet til jeres konkrete behov og ansøgning. Får I et afslag ud fra en generel formulering om, at kommunen ikke dækker den slags udgifter, så bed sagsbehandleren om at komme med en begrundelse, der forholder sig konkret til jeres ansøgning.
Vær opmærksom på, at det kun er afgørelser efter servicelovens § 41, der kan ankes.

Du kan godt tilmelde dit barn til en af vores ferielejre inden jeres bevilling går igennem
At få tildelt bevilling kan tage tid. Derfor tilmelder de fleste sig vores aktiviteter, inden de har fået bevilling fra kommunen. Bemærk dog, at nogle kommuner har den praksis, at man først skal ansøge kommunen om bevilling og afvente svar på denne, inden man kan tilmelde sig. Så kontakt din kommune, for at høre mere om deres praksis!
Får du afslag på bevilling fra kommunen, skal du blot huske, at afmelde dig senest en måned inden aktivitetens start.

Har du spørgsmål eller trækker sagsbehandlingen ud, så du ikke kan overholde ovenstående tidsfrist, så er du velkommen til at kontakte os

Kontakt FamilieNet

Kursus og konference koordinator

Anita Frederiksen
Telefon 8639 6111
af@pindstrupcentret.dk

Direktør Pindstrup Centret

Tina B. Hansen
tbh@pindstrupcentret.dk

Leder af teknik og køkken

Anne-Mette Bæch Christiansen
abc@pindstrupcentret.dk