Søg friplads

FamilieNet er glade for at kunne tilbyde, man nu også til ferielejre for børn med og uden handicap i 2020,
kan ansøge om friplads.
Vi er taknemlige for at kunne hjælpe så mange børn afsted på en dejlig uge, med masser af oplevelser.

Siden 50’erne har der været ferielejre for børn og unge på Pindstrup Centret på Djursland. Ca. halvdelen er børn med
et handicap/særlige behov. En uge med et væld af store og små aktiviteter, f.eks. leg, sport, friluftsliv,
hyggeaftener og stjernenætter, hvor alle kan deltage.

SØG FRIPLADS

Søgning af friplads har flg. kriterier:

Hvis dit barn med fysisk eller psykisk handicap har fået afslag på ophold betalt af hjemkommunen.
Vedhæft om muligt kopi af afslag til ansøgningen eller kontakt os.

Hvis I som familie af sociale og økonomiske grunde ikke har mulighed for at betale for deltagelse på en ferielejr.
Oplys husstandens samlede årsindtægt før skat samt beskrivelse af familiens situation.

Beskrivelsen vedhæftes ansøgningen.

Et barn kan max tildeles 1 friplads pr år.

Pindstrup Centret kan efter modtagelse af ansøgning og diverse bilag stille uddybende spørgsmål til det indsendte, inden der tages stilling til om der tildeles friplads.

Opfyldes betingelserne og der tildeles friplads, vil ansøgningen (uden diverse bilag)
blive sendt til lejrlederne på den pågældende lejr, som herefter melder tilbage om barnet kan optages på den pågældende lejr.

Alle fremsendte oplysninger behandles efter reglerne i persondataloven.

Fonden Pindstrup Centret har i år givet mulighed for at søge friplads så endnu flere børn og unge får mulighed for en fantastisk uge sammen med 60 andre børn fra hele landet. En ferielejr er fællesskab og nye venskaber, og arrangeres sommeren igennem af ca. 155 voksne frivillige fra hele landet. De brænder for at bruge deres ferie på at lave en masse fede og spændende aktiviteter for børn med og uden handicap.

Kontakt FamilieNet

Kursus og konference koordinator

Anita Frederiksen
Telefon 8639 6111
af@pindstrupcentret.dk

Direktør Pindstrup Centret

Tina B. Hansen
tbh@pindstrupcentret.dk

Leder af teknik og køkken

Anne-Mette Bæch Christiansen
abc@pindstrupcentret.dk