FamilieNets bestyrelse er ansvarlige for at afvikle ferielejre samt planlægning og
evaluering deraf for Fonden Pindstrup Centret.

Bestyrelsesformanden i FamilieNets bestyrelse har også en plads i Fonden
Pindstrup Centrets bestyrelse og FamilieNets bestyrelse er derved talerør for alle frivillige.

Man er altid velkommen til at kontakte Pindstrup Centret hvis
man gerne vil have kontaktinfo til et bestyrelsesmedlem

Generalforsamling 2021

BESTYRELSEN:

Formand: Michelle Kjølner
Næstformand: Martin Toft Andersen
Kasser: Ninna Olsen
Sekretær: Maria Martens Fraulund
Bestyrelsesmedlem: Emil Bæch Christiansen
Bestyrelsesmedlem: Kasper Eriksen
Udpeget bestyrelsesmedlem af Fonden Pindstrup Centret: John E. Hansen

Som medlem i FamilieNet har du mulighed for at kunne have en stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil altid blive afholdt i april mdr. som oftest på Pindstrup Centret, Djursland.

Der er ingen kontingent forbundet med at blive medlem i FamilieNet.

Ønsker du at blive medlem

Det kan du blive ved at udfylde nedenstående

    Kontingent kr. 0,-

Er du medlem

Vil du genaktivere dit medlemsskab

    Kontingent kr. 0,-