Persondata og nyhedsbreve

KUNDEKARTOTEK

Hvis du står i Pindstrup Centrets kundekartotek, kan du via
dette link og ved hjælp af din registrerede e-mail ændre i dit
samtykke til behandling af personoplysninger.

Link til ændring af samtykke i kundekartotek

Du kan også vælge at sende os en mail på post@familienet.dk
skriv emnefeltet “Ændringer af persondata”.

COOKIES

Vi bruger cookies på denne måde:
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og måden
vores hjemmesider skal virke. En cookie er en lille tekstbesked
(datafil), som gemmes på din computer, når du besøger et
websted. En cookie kan også lægges midlertidigt på din
computer i forbindelse med en aktivitet på et websted,
for så at blive slettet igen, når du forlader webstedet.

Hjælp til at afvise brugen af cookies
Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer.

Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner.
Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre siderne.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slettes cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser

REGISTRERINGER

Ved tilmelding accepterer du at modtage vores nyhedsbrev og
giver du samtykke til vores registrering og behandling af persondata.

De persondata, der registreres, vil udelukkende blive
behandlet og opbevaret med det formål at kunne informere
om nyheder og tilbud fra Familienet
og vores øvrige fondsejede centre/aktiviteter*.

Ethvert andet formål kræver yderligere og
udtrykkeligt samtykke. Vi videregiver og videresælger ikke
din e-mail-adresse til 3. part.

Vi bærer ansvaret for beskyttelsen af persondata.
Du har ret til at indhente oplysninger om,
hvilke data der er registreret ved at indsende
en skriftlig og personligt underskrevet anmodning
til Familienet (Pindstrup Centret)

Du har også ret til at kræve, at vi retter eller fjerner
eventuelle data der er forkerte eller ufuldstændige.
Du har til enhver tid mulighed for at framelde
dig igen ved klik på et link i nyhedsbrevet.

LINKS

Pindstrupcentret.dk kan have links til eksterne hjemmesider.
vi tager ikke ansvar for disse eksterne hjemmesiders
privatlivs- og fortrolighedspolitik
eller for disse siders anvendelse af cookies mm.

Du bør derfor være opmærksom på dette,
når du forlader www.familienet.dk.

Persondatapolitik for

Landsforeningen FamilieNet Danmark

Vi er en landsdækkende forening, som arbejder for børn og unge med handicap og deres familier.

Vi har bl.a. derfor som mål at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster. Det gør sig særligt gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Vi ønsker med denne politik på en overskuelig måde at fortælle dig, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 1. Dataansvarlig

Landsforeningen FamilieNet Danmarks administration varetages af FamilieNet Pindstrup Centret.

De juridisk selvstændige enheder: Fonden Pindstrup Centret, Bymose Hegn Fonden, Landsforeningen FamilieNet Danmark og Fonden til støtte af den selvejende institution Pindstrup Centret har fælles administration/IT og har udarbejdet dataudvekslingsaftaler.

Dataansvarlig for den juridiske enhed Landsforeningen FamilieNet Danmark (herefter betegnet FamilieNet) er:

Landsforeningen FamilieNet Danmark

c/o Fonden Pindstrup Centret
Johs. F. La Cours Alle, Pindstrup
8550 Ryomgaard
Att.: Fondsdirektør Henrik Christensen

FamilieNet udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

FamilieNet er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

FamilieNet leverer som arrangør af almennyttige aktiviteter i form af f.eks. kurser og ferieaktiviteter en lang række serviceydelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til FamilieNet, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af FamilieNet.

 1. Hvordan indsamler FamilieNet personoplysninger?

FamilieNet indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af FamilieNets serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • Fra myndighedspersoner i forbindelse med f.eks. børns deltagelse på almennyttige aktiviteter.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af FamilieNets digitale ydelser.
 • Når du abonnerer på FamilieNets nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via video-overvågning.
 • For alle medarbejdere og frivillige i forbindelse med almennyttige aktiviteter gælder, at der indhentes børneattest. Det er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen. For yderligere informationer henvises til https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/
 • Alle medarbejdere kan på anmodning blive bedt om at aflevere ren straffeattest.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Video-overvågningen kan være opsat til forebyggelse af tyveri og indbrud, samt som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved hotellets indgange samt ved vareindlevering.

 1. Hvilke informationer indsamler FamilieNet?

FamilieNet indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også eventuelle digitale serviceydelser.
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give FamilieNet personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give FamilieNet mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter FamilieNet det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger. I de fleste tilfælde vil oplysningerne blive gemt i anonymiseret form, således at oplysningerne ikke kan henføres til dig som person. I de situationer hvor det er nødvendigt at registrere oplysningerne på din personlige profil, vil du i henhold til EU-reglerne for behandling af personoplysninger (GDPR) blive bedt om at underskrive samtykkeerklæring, enten elektronisk eller ved ankomsten til kursuscentret.

Ved deltagelse i visse almennyttige aktiviteter kan det pga. lovkrav desuden være nødvendigt, at du ved tilmelding opgiver dit cpr-nr. Såfremt du vælger at tilmelde dig disse aktiviteter, betragter FamilieNet det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil FamilieNet i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en virksomhed, en kommune, gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om FamilieNets vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 1. Online køb med kreditkort eller Mobile Pay

FamilieNet (Fonden Pindstrup Centret) anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk), i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Fonden Pindstrup Centreter godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).

FamilieNet giver i nogle situationer ligeledes mulighed for at betale med Mobile Pay.

Ved bestillinger og bookinger gemmer FamilieNet de oplysninger, som du har oplyst, i henhold til bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

 1. Hvad er formålet med indsamlingen?

FamilieNet indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger FamilieNet indsamler samt formålet med indsamlingen.

FamilieNets formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af FamilieNets serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af FamilieNets serviceydelser.
 • Tilpasning af FamilieNets kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til FamilieNet.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 1. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå FamilieNet baserer behandlingen af dine personoplysninger.

FamilieNet kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i.

Ligeledes kan FamilieNet behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at FamilieNet kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som FamilieNet forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af FamilieNets serviceydelser.

Oplyser du FamilieNet om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, særlige kosthensyn eller lignende, bruger FamilieNet oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos FamilieNet generelt.

I nogle tilfælde vil FamilieNet modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation, ferieophold og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent, kommune eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om FamilieNets vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt FamilieNet ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger FamilieNet er pålagt at registrere.

For børn og unges deltagelse på FamilieNets almennyttige aktiviteter, har FamilieNet på samme måde som offentlige myndigheder underretningspligt, hvis vi møder børn som f.eks. udsat for omsorgssvigt, overgreb eller der er foretaget magtanvendelse i henhold til Serviceloven. Underretningspligten går forud for tavshedspligten.

 1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger FamilieNet behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, FamilieNet har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger FamilieNet har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter FamilieNet alle oplysninger, som FamilieNet ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre FamilieNet efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til FamilieNet enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte FamilieNet, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til den juridiske enhed, hvortil du har afgivet dine oplysninger:

FamilieNet Pindstrup Centret                                                             

Johs. F. La Cours Alle, Pindstrup
8550 Ryomgaard
Att.: Fondsdirektør Henrik Christensen

FamilieNet vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger FamilieNet, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

FamilieNet kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

 1. Hvis du ansøger om en stilling hos FamilieNet

Landsforeningen FamilieNet Danmark har pt. ingen ansatte. Eventuelle ansøgninger skal sendes til Fonden Pindstrup Centret.

 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

FamilieNet beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

FamilieNet har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Kun medarbejdere for hvem det er nødvendigt, har adgang til disse oplysninger.

FamilieNet kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager FamilieNet løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil FamilieNet underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

FamilieNets sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover FamilieNets interne systemer benytter FamilieNet sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Når du tilmelder dig vores almennyttige aktiviteter, kurser og ferielejre, på vores hjemmesider, sker det i krypteret form.

FamilieNet har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

FamilieNet deler stamoplysninger i et fælles bookingsystem. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilket kursus, ferielejr, hotel eller kursuscenter du henvender dig til.

FamilieNet kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

FamilieNet sletter dine personoplysninger, når FamilieNet efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

FamilieNets statsautoriserede revisionsfirma, Deloitte, kontrollerer løbende at de interne forretningsgange samt om offentlige regler og lovgivning overholdes.

 1. Cookies

FamilieNet anvender cookies til FamilieNets digitale ydelser.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til FamilieNets behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

FamilieNet Pindstrup Centret                                                             

Johs. F. La Cours Alle, Pindstrup
8550 Ryomgaard
Att.: Fondsdirektør Henrik Christensen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på FamilieNets hjemmesider.

Senest revideret maj 2018.