DERFOR HAR VI BRUG FOR DIN HJÆLP 

Vi skal hvert år indsamle mindst 100 bidrag for at blive på listen
over godkendte, almennyttige foreninger.

SKAT’s vilkår for almennyttigt velgørende arbejde betyder,
at vi skal godkendes efter reglerne i Ligningslovens § 8 A,
og vi skal bl.a. dokumentere, at en bred kreds af privatpersoner
hvert år støtter fonden med minimum 200 kr.

Ellers kan vi IKKE modtage skattefrie gaver til vores arbejde for familier og deres børn med handicap

Se mere her

Se hele nyhedsbrevet her